Welkom bij milieubelicht

Milieubelicht, een jong en zelfstandig opererend milieuadviesbureau, dat een praktische en resultaatgerichte aanpak van milieuvraagstukken, in de brede betekenis van het woord, na streeft.

De brede kennis en ervaring van milieubelicht staan tot uw beschikking om tot technische en milieuverantwoorde oplossingen te komen op het gebied van bodemonderzoek & milieuadvies, water en landschap.
Milieubelicht kenmerkt zich door een nuchtere kijk en praktische benadering van opdrachten. Doordat wij ons voornamelijk richten op West-Friesland is sprake van bekendheid met regionaal werkende aannemers, adviseurs en overheden. Een gegeven wat in de praktijk leidt tot een voortvarende aanpak en een verantwoord kostenplaatje.